Bütün tedarikçi ve müşterilerimizle ilişkilerimizde dürüstlük en önemli değerimizdir. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz toplum ve ilişkide olduğumuz tüm şirket, şahıslar ile dürüst ve etik iş birlikleri sergilemekteyiz.

Müşteri bilgilerini, işimizi yaparken gizliliğini taahhüt ettiğimiz tüm bilgileri istisnasız korur, uzun süre ve kalıcı ilişkiler kurmayı sağlarız. Yapılması gereken siparişleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde tamamlayarak eksiksiz bir biçimde müşterilerimize sunmaya çalışmaktayız.